Vřeckovýtrusná houba Blumeria graminis f. sp. hordei je odpovědná za nemoc padlí trav ječmene. I když spory této houby zůstávají infekční pouze několik hodin, dokáže vyvolávat epidemie a šířit se i několik set kilometrů za sezonu. Za svou úspěšnost vděčí zajímavému životnímu cyklu, při němž každou sezonu vznikají nové kombinace genů virulence. Proto je studium této houby tak zajímavé.

Použitá literatura:
DREISEITL, A.; FOWLER, R. A.; PLATZ, G. J. Pathogenicity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Australia in 2010 and 2011. Australasian Plant Pathology, 2013, 42.6: 713-721.
DREISEITL, Antonin. Changes in Virulence Frequencies and Higher Fitness of Simple Pathotypes in the Czech Population. 2015, 51.2: 67-73.
GLAWE, Dean A. The powdery mildews: a review of the world's most familiar (yet poorly known) plant pathogens. Annual review of phytopathology, 2008, 46: 27-51.
KOMÍNKOVÁ, Eva, et al. Genetic Diversity of Blumeria graminis f. sp. hordei in Central Europe and Its Comparison with Australian Population. PloS one, 2016, 11.11: e0167099.
SCHULZE-LEFERT, Paul; VOGEL, John. Closing the ranks to attack by powdery mildew. Trends in plant science, 2000, 5.8: 343-348.
SPANU, Pietro D., et al. Genome expansion and gene loss in powdery mildew fungi reveal tradeoffs in extreme parasitism. Science, 2010, 330.6010: 1543-1546.
ZHANG, Ziguo, et al. Of genes and genomes, needles and haystacks: Blumeria graminis and functionality. Molecular plant pathology, 2005, 6.5: 561-575.

Fungus Blumeria graminis f. sp. hordei is the causal agent of barley disease called powdery mildew. Its spores are also infectious for just few hours; the fungus can spread for hundreds of kilometers in a season and cause epidemics. An interesting life cycle, which creates completely new combi­nations of virulence genes, may be the reason for its successful spread. This makes research into the fungus fascinating.