Obrazový doprovod k článku Kapesní průvodce světem mikroskopů (Živa 2017, 6: CLXII–CLXV).

Zcela univerzální mikroskop bohužel neexistuje. V případě, že jsou použité metody založeny na podobném principu, však nebývá problém zobrazení téhož vzorku operativně pozměnit podle potřeby. Většinou je však nezbytné přizpůsobit požadavkům na výstup už samotný odběr a zpracování vzorku, které se u různých zobrazovacích metod často značně liší.

Unfortunately, there is no such thing as a versatile microscope. However, it is possible to visualize the same sample flexibly using several methods if these are based on similar principles. Nevertheless, proper sample collection and processing must comply with the technique-specific requi­rements, which are usually very different.