Článek přináší informace o hospodářsky významných snětích a přehled možností ochrany proti nim. Sněti mohou být příčinou závažných ztrát na výnosu a kvalitě obilnin, především v ekologickém zemědělství, kde jinak běžně rozšířené a účinné fungicidní ošetření osiva není možné. K dalším metodám ochrany obilnin proti snětím patří pěstování odolných odrůd a agrotechnická opatření.

Doporučená literatura:
DUMALASOVÁ, Veronika, et al. Reaction of Wheat to Common Bunt and Dwarf Bunt and Reaction of Triticale to Dwarf Bunt. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, 2016, 52.3: 108-113.
DURAN, Ruben, et al. The genus Tilletia. The genus Tilletia., 1961.
FISCHER, George William, et al. Biology and control of the smut fungi. Biology and control of the smut fungi., 1957.
GOATES, B. J. Common bunt and dwarf bunt. Bunt and smut diseases of wheat: concepts and methods of disease management. Mexico, DF: CIMMYT, 1996.
HOFFMAN, J. A., et al. Bunt of wheat. Plant Disease, 1982, 66.11: 979-986.
MATANGUIHAN, J. B.; MURPHY, K. M.; JONES, S. S. Control of common bunt in organic wheat. Plant disease, 2011, 95.2: 92-103.

This contribution provides information on bunt and smut diseases and an overview of their control. Bunt and smut may cause serious losses in the yield and quality of ce­reals, especially in organic farming, where the currently widespread and effective fungicide seed treatment is not possible. The resistant varieties and agronomic measures are the other methods of control of bunt and smut on cereals.