Článek přibližuje některé zajímavosti ze života a fotografie zástupců hnědásků rodu Euphydryas vyskytujících se ve vysokohorských polohách evropských Alp, hlavně vzácného hnědáska zimolezového (E. intermedia wolfensbergeri).

This article presents some interesting facts from the life and photographs of brown butterflies of the Euphydryas genus occurring in high-lying areas of the Alps, particularly the rare Asian Fritillary (E. intermedia wolfensbergeri).