Nížinné tropické deštné lesy jihovýchodní Asie se významnou měrou podílejí na ukládání oxidu uhličitého do dřevní hmoty a pomáhají tak brzdit klimatické změny. Velká část však již ustoupila ekonomickým zájmům. Výjimku představují lesy Bruneje, dosud málo dotčené především díky orientaci sultanátu na těžbu ropy a zemního plynu. V aktuálním dílu seriálu z prostředí NP Ulu Temburong představíme výběrově běžné zástupce dalších početných řádů hmyzu s proměnou dokonalou (dvoukřídlí – Diptera a blanokřídlí – Hymenoptera), mezi nimiž najdeme jak druhy medicínsky významné, tak i skupiny zajímavé svou ekologií či chováním. Závěrem se krátce věnujeme méně početným skupinám, rovněž známým z fauny České republiky (síťokřídlí – Neuroptera a střechatky – Megaloptera).

Lowland tropical moist forests of South­east Asia play an important part in carbon sequestration and thus help to mitigate global climate change. Nowadays a substantial proportion of these forests have already been lost to meet economic de­mands. Bruneian forests are an exception to this trend, being least affected so far. This has ensured a huge economic income for the Sultanate originated in oil and gas extraction. In this part of the series on the invertebrate fauna of Ulu Temburong National Park we introduce some of the common representatives of the most di­verse holometabolic orders (Diptera and Hymenoptera). These taxa comprise both groups of high medicinal importance and those with an interesting ecology and be­haviour. Finally, we briefly note two less di­verse but familiar orders (Neuroptera and Megaloptera).