Citované zdroje:

STŘÍŽ, Ilja; HOLÁŇ, Vladimír. Cytokiny v klinické medicíně. Maxdorf, 2015.
VZP <https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/10-1-otazek-a-odpovedi-tykajicich-se-uhrady-zdravotni-pece-pro-tezce-nemocne-pacienty-dle-16