Citovaná a doporučená literatura:

OTTO, Jan. Ottův slovník naučný (24. díl). J. Otto, 1906, p. 481.
PRAVDOVÁ, Markéta; SVOBODOVÁ, Ivana (ed.). Akademická příručka českého jazyka. Academia, 2014.
REJZEK. Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. Voznice: Leda, 2015.

Pravidla českého pravopisu, akademické vydání. Praha: ČSAV, 1957.
Pravidla českého pravopisu, akademické vydání. Academia, 1994.
Pravidla českého pravopisu, školní vydání. Fortuna, 1999.
Příruční slovník jazyka českého. Státní nakladatelství / SPN, 1935–1957 (V. díl, 1948–1951).

Internetové zdroje:

Internetová jazyková příručka (http://prirucka.ujc.cas.cz)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Symbióza (9. 1. 2018)