Citovaná literatura:
HAGARA, Ladislav. Ottova encyklopedie hub. Ottovo nakladatelství, 2014.
HOLEC, Jan, et al. Přehled hub střední Evropy. Academia, 2012.