V r. 2017 jsme si mohli připomenout jedno kulaté výročí, které ale vůbec nepobízelo k oslavám: před 150 lety zakončil (naštěstí dočasně) svůj život populárně-vědecký časopis Živa, řízený tehdy Janem Evangelistou Purkyněm. Čtrnáct ročníků vydaných v letech 1853–67 představuje nejen množství práce výzkumné a organizační, ale také spoustu problémů, s nimiž se Purkyňovy snahy o zakotvení přírodovědecké práce do širšího povědomí českého národa setkávaly a které nás nečekaně mohou překvapit i dnes.

Seznam citované a použité literatury:

BENEŠ, Josef. Purkyňův odkaz ve vědě a filosofii. Nakladatelství Československé akademie věd, 1957.
JANKO, Jan. Diskuse o organizaci vědecké práce v českých zemích na počátku 19. století. Práce z dějin přírodních věd, 1988, 23: 9-43.
JANKO, Jan; ŠTRBÁŇOVÁ, Soňa. Věda Purkyňovy doby. Academia, 1988.
LESKY, E. Purkyně and Thun. In: KRUTA, Vladislav (ed.). Jan Evangelista Purkyn̆e: 1787-1869. Centenary symposium, held at the Carolinum, Prague, 8.-10. September 1969. Editor: V. Kruta. Universita Jana Evangelisty Purkyn̆e, 1971, pp. 65-73.
NĚMEC, Bohumil; MATOUŠEK, Otakar (eds.). Jan Evangelista Purkyně: Badatel národní buditel. Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.
PÁTA, J. et al. Jan Ev. Purkyně. Sborník statí k 150. výročí narození českého učence. Purkyňova společnost, 1937.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia II. Purkyňova společnost, 1937.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia VII. Nakladatelství Československé akademie věd, 1958.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia VIII. Nakladatelství Československé akademie věd, 1960.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia IX. Nakladatelství Československé akademie věd, 1965.
PURKYNĚ, Jan Evangelista. Sebrané spisy – Opera Omnia XIII. Academia, 1985.
PURŠ, Jaroslav (ed.). Jan Evangelista Purkyně in science and culture. Ústav česckoslovenských a svĕtových dějn, Československé akademie věd, 1988.
SVAČINA, Štěpán. Jan Evangelista Purkyně: a jeho význam pro současnou i budoucí medicínu. Praha: Mladá fronta, 2017.
TRÁVNÍČKOVÁ, Eliana. Ján Evangelista Purkyně: Život a dílo. Avicenum, 1986.
ŽÁČEK, Václav. Jan Evangelista Purkyně: k 200. výročí narození. Melantrich, 1987.

Jan Evangelista Purkyně established the Czech-language journal Živa (named after a Slavic goddess) and printed his populari­zations in it between 1853 and 1867 (14 vo­lumes), while bringing together around it an important community of enthusiastic naturalists from various branches of science. This article focuses on Purkyně’s Na­tional Academy of Sciences project and on his strong emphasis on the self-government of science (published in 1861–63).