Rašeliniště představují významný fenomén šumavské přírody a jsou nositeli mnoha důležitých funkcí v krajině, jako je akumulace organické hmoty v podobě rašeliny a ovlivňování hydrologického režimu krajiny. Odvodnění prováděné v minulých stoletích vedlo ke změnám ve složení vegetace, vlastností rašeliny a mikrobiálního společenstva, což se odrazilo i v narušení přirozeného fungování rašelinišť.

Citovaná a použitá literatura:

BUBIER, Jill L. The relationship of vegetation to methane emission and hydrochemical gradients in northern peatlands. Journal of Ecology, 1995, 403-420.
FISK, Melany C.; RUETHER, Kristin F.; YAVITT, Joseph B. Microbial activity and functional composition among northern peatland ecosystems. Soil Biology and Biochemistry, 2003, 35.4: 591-602.
GORHAM, Eville. Northern peatlands: role in the carbon cycle and probable responses to climatic warming. Ecological applications, 1991, 1.2: 182-195.
HOLDEN, J.; CHAPMAN, P. J.; LABADZ, J. C. Artificial drainage of peatlands: hydrological and hydrochemical process and wetland restoration. Progress in Physical Geography, 2004, 28.1: 95-123.
RYDIN, Håkan; JEGLUM, John K. The biology of peatlands. Oxford university press, 2006.
SEGERS, Reinoud. Methane production and methane consumption: a review of processes underlying wetland methane fluxes. Biogeochemistry, 1998, 41.1: 23-51.
STRACK, Maria (ed.). Peatlands and climate change. IPS, International Peat Society, 2008.
STRAKOVÁ, Petra, et al. Disentangling direct and indirect effects of water table drawdown on above‐and belowground plant litter decomposition: consequences for accumulation of organic matter in boreal peatlands. Global Change Biology, 2012, 18.1: 322-335.
URBANOVÁ, Zuzana; BÁRTA, Jiří. Microbial community composition and in silico predicted metabolic potential reflect biogeochemical gradients between distinct peatland types. FEMS microbiology ecology, 2014, 90.3: 633-646.
URBANOVÁ, Zuzana; BÁRTA, Jiří. Effects of long-term drainage on microbial community composition vary between peatland types. Soil Biology and Biochemistry, 2016, 92: 16-26.
URBANOVÁ, Zuzana; BÁRTA, Jiří; PICEK, Tomáš. Methane emissions and methanogenic archaea on pristine, drained and restored mountain peatlands, Central Europe. Ecosystems, 2013, 16.4: 664-677.
URBANOVÁ, Zuzana, et al. Vegetation and carbon gas dynamics under a changed hydrological regime in central European peatlands. Plant Ecology & Diversity, 2012, 5.1: 89-103.
VASANDER, H., et al. Status and restoration of peatlands in northern Europe. Wetlands Ecology and Management, 2003, 11.1-2: 51-63.
WADDINGTON, J. M.; ROTENBERG, P. A.; WARREN, F. J. Peat CO2 production in a natural and cutover peatland: implications for restoration. Biogeochemistry, 2001, 54.2: 115-130.

Peatlands are an outstanding natural element in the Šumava Mts. (Bohemian Forest), providing valuable ecosystem ser­vices such as peat accumulation and regulation of hydrology in the landscape. The anthropogenic drainage has caused a loss of these original functions, accompanied by changes in vegetation, peat hydrochemical properties and microbial community composition.