Stacionární diktafony jsou většinou používány k akustickému mapování ptáků. Při této metodě se využívá toho, že různé druhy mají specifické vzhledy spektrogramů (grafické znázornění zvuků) jejich hlasů, byť se může zdát, že jde o stejné zvuky. Od roku 2013 se na území České republiky a Slovenska začaly používat k mapování savců, hlavně vlka obecného (Canis lupus), rysa ostrovida (Lynx lynx) a plcha velkého (Glis glis).

Doporučená literatura a odkazy:

http://webhouse.cz/elegan/am/akusticky-monitoring_jan-savicky_2008.htm

Stationary dictaphones are mostly used for acoustic mapping of birds. This method takes advantage of the fact that different species have specific spectrographs (gra­phical representation of sounds) of their voices, although these may seem to be the same sounds. Since 2013, in the Czech Republic and Slovakia these dictaphones have begun to be used for mapping of mammals, mainly of the Wolf (Canis lupus), Eurasian Lynx (Lynx lynx) and Edible Dormouse (Glis glis).