Tropické deštné lesy Bornea patří mezi nejvýznamnější centra biodiverzity na planetě a jsou domovem mnoha endemických druhů živočichů. Národní park Ulu Temburong v sultanátu Brunej je jedním z mála míst Bornea, kde přetrvává téměř nedotčený nížinný deštný les. V předchozích dílech jsme se seznámili s ohromující diverzitou motýlů, brouků a dalších řádů hmyzu s proměnou dokonalou. V tomto dílu seriálu se zaměřujeme na vybrané skupiny hmyzu s proměnou nedokonalou (Exopterygota) – konkrétně na vážky, šváby, termity, škvory, drobnělky, rovnokřídlé, strašilky, kudlanky, ploštice a křísy. Představíme si některé zástupce zajímavé jejich způsobem života nebo vzhledem, včetně několika druhů, které byly na základě naší výpravy nově popsány pro vědu.

The tropical forests of Borneo are some of the most biodiverse places on the planet, and host many endemic animal species. The Ulu Temburong NP in Brunei is one of few places, where unspoiled lowland rainforest persists. In the previous parts, we described the striking diversity of butterflies, beetles and other holometabolous orders. This part of the series focuses on selected groups of hemimetabolous insects (Exopterygota) – specifically Odonata, Blattodea, Isoptera, Dermaptera, Zoraptera, Orthoptera, Phasmatodea, Mantodea, Heteroptera and Auchenorrhyncha. We introduce some representatives, which are interesting in terms of their life history or appearance, including a few species recently described as new to science thanks to our expedition.