Článek shrnuje naše znalosti o snovačce pokoutní (Steatoda bipunctata), která byla vybrána jako evropský pavouk roku 2018. Stručně je přiblížena morfologie, rozšíření, požadavky na stanoviště, fenologie, potravní a reprodukční chování tohoto druhu pavouka.

The paper summarizes knowledge about the cobweb spider Steatoda bipunctata, which was made the European Spider of the Year 2018. A brief review of its mor­phology, distribution, habitat demands, phenology, predatory and reproduction behaviour is provided.