V prvním dílu (Živa 2018, 1: 32–34) jsme se dozvěděli, že přirozená imunita bezobratlých je založena na tělních bariérách a detailně jsme si popsali buněčné složky imunity. V druhé části se seznámíme s humorální imunitou, kterou zajišťují efektorové molekuly v cirkulující tělní tekutině nebo produkované lokálně ve tkáních. Vzájemnou kooperaci buněčných a humorálních složek nacházíme zejména v koagulační kaskádě. Někteří bezobratlí živočichové vyvinuli sociální imunitu nebo jsou schopni modulovat imunitní odpověď, což připomíná adaptivní imunitu obratlovců.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

As previously published (Živa 2018, 1: 32–34), the innate immunity of invertebrates is based on body barriers and cellular reactions. In this follow-up article humoral components as effector molecules in circulating body liquids or produced locally in tissues are added. Cellular and humoral components cooperate mainly in the coagulation cascade. Moreover, some inver­tebrates developed special types of immunity – social immunity or immune priming, which is similar to adaptive immunity in vertebrates.