Použitá literatura:

ANONYMOUS. Verzeichniss der im Garten des Freyherrn von Hochberg zu Hlubosch in Böhmen befindlichen Pflanzen. Praha: F. Gerzabek, 1809.
HIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. Státní zemědělské nakladatelství, 1984.
SKALICKÁ, Anna. Cupressaceae Bartl. – cypřišovité. In: HEJNÝ, Slavomil; SLAVÍK, Bohumil. Květena České socialistické republiky: Díl. 1. Academia, 1988.