Arapaimy (rod Arapaima), jedny z největších sladkovodních ryb světa, jsou ikonické ryby Amazonie. Dosud se soudilo, že jde o jediný druh rodu Arapaima. Článek ukazuje, že tomu tak není, představuje jejich skutečnou druhovou diverzitu, dále pojednává o jejich rozšíření, rozmnožování s rodičovskou péčí, a také o jejich kořistnické rybářské exploataci, ohrožení a přístupy k jejich ochraně. Nejbližší příbuzný, fantang nilský (Heterotis niloticus), žije v Africe a článek popisuje jeho rozšíření, biologii a rozmnožování s rodičovskou péčí.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

Piraracús, one of the largest freshwater fi­shes of the world, are iconic Amazonian fishes. Until recently, the genus Arapaima has been considered monotypic containg only the Giant Arapaima (A. gigas). The present paper, however, documents its actual species diversity, describes the distribution, reproduction and parental care of these species, summarizes their plundering, threats, and conservation efforts. Also the closest relative of arapaimas, the African Arowana (Heterotis niloticus), is presented in detail, providing data about its distribution, biology and reproduction with parental care.