Článek přibližuje hlavní trendy, které formují současnou podobu českých lesů ponechaných samovolnému vývoji. Pozornost je věnována zejména mezidruhovým a vnitrodruhovým kompetičním vztahům, které jsou ovlivňovány činností člověka v minulosti i současnosti. Dále obsahuje kritickou revizi tradičních konceptů dynamiky temperátních lesů na základě dlouhodobých pozorování v českých pralesích.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This paper describes the main trends shaping unmanaged Czech forests at present. Special attention was focused on competi­tion between and within tree species under past and present human influence. A critical revision of traditional concepts of forest dynamics based on long-term observations in primeval Czech forests is provided.