Citovaná a doporučená literatura:

Český jazykový atlas, 2. díl, Academia 1997
Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)
JUNGMANN, Josef. Slovník česko-německý, Praha 1835–1839
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997
MOLDANOVÁ, Dobrava. Naše příjmení, Agentura Pankrác, 2004
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015
SVOBODOVÁ, Ivana a kol. Psaní velkých písmen v češtině, Academia, Praha 2015

http://www.kdejsme.cz/