Citovaná a doporučená literatura:

ANDĚRA, Miloš. Ostatní obratlovci – savci, plazi a obojživelníci. In: POLÁK, Václav (ed.). Chráněná krajinná oblast Novohradské hory, návrhová studie. Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody České Budějovice, 1983, pp. 56-64.

ANDĚRA, Miloš; HANÁK, Vladimír. Savci (Mammalia): výsledky výzkumu 1957–2004. In: PAPÁČEK, Miroslav (ed.): Biota Novohradských hor: modelové taxony, společenstva a biotopy. Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích, 2004, pp. 227-247.

ANDĚRA, Miloš; HANÁK, Vladimír. 2006: Savci. In: Kolektiv: Novohradské hory a Novohradské podhůří. Příroda – historie – život. Baset, 2006, pp. 243-249.

ANDĚRA, Miloš; VOHRALÍK, Vladimír; ZBYTOVSKÝ, Petr. Ein Fund der Birkenmaus (Sicista betulina Pall., 1778) im Berzug Novohradské hory. Zoologické listy, 1970, 19(3): 247-248.

BAŤA, Leontin. Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Vlastivědná společnost jihočeská, 1933.

BREHM, Alfred. Brehmův život zvířat. Ssavci. Druhý svazek. Hlodavci, ploutvonožci. Přeložil a poznámkami doplnil J. Jirsík. Vydal Josef Hokr, Praha, 1927.

DRIMAJ, Jakub, et al. Ve stínu staletých velikánů aneb Savci a ptáci v NPR Žofínský prales. In: BRYJA, Josef; HORSÁK, Michal; HORSÁKOVÁ, Veronika; ŘEHÁK, Zdeněk; ZUKAL, Jan (eds.). Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017, ÚBO AV ČR Brno, 2017, pp. 48–49
HANÁK, Vladimír. Nové nálezy netopýra stromového (Nyctalus leisleri KUHL,1818) v Čechách. Lynx 1977, 19: 105-106.

HANÁK, Vladimír; REITER, Antonín; BENDA, Petr. Inventarizační výzkum obratlovců pohraničních oblastí Novohradských hor, Jindřichohradecka a Znojemska. Zpráva pro oponentní řízení 2. etapy GA/1656/94, 1995.

HANÁK, Vladimír; VOHRALÍK, Vladimír; ANDĚRA, Miloš. Savci Novohradských hor. Lynx (Praha), n. s., 1972, 13: 66-84.
HANÁK, Vladimír, et al. Současné poznatky o savčí fauně Novohradských hor. In: PAPÁČEK, Miroslav (ed.). Biodiverzita a přírodní podmínky Novohradských hor. Jihočeská univerzita a Entomologický ústav AV ČR, 10.-11. 1. 2002., České Budějovice, 2001, pp. 279-282.

MICHEL, Julius. Tiere der Heimat. I. Teil Die Wirbeltiere als Bewohner und Gaste im Haimatbau. Heimatkunde des Elbegaues. Freier Lehrerverein d. polit. Bezirkes Tetschen, 1929.

MIKEŠ, Václav; LEPŠÍ, Martin. Pozorování myšivky horské Sicista betulina (Mammalia: Rodentia: Dipodidae) v severní části Novohradských hor. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy, 2012, 52: 236-237.