Rozsivky jsou mikroskopické řasy s pevnou křemičitou schránkou, vyskytující se ve všech sladkovodních i mořských ekosystémech. Jsou dobrými indikátory kvality vody a slouží k biomonitoringu povrchových vod a paleolimnologickým rekonstrukcím globálních změn, včetně klimatických. Kromě toho jsou rozsivky pozoruhodné diploidní organismy s unikátním životním cyklem, v němž se střídá vegetativní dělení a pohlavní rozmnožování. Fylogeneticky starší centrické rozsivky se rozmnožují oogamií za účasti pohyblivých spermatických buněk. Rozmnožování penátních rozsivek je izogamické a vykazuje velkou rozmanitost v mnoha detailech procesu. Většina rodů rozsivek ale dosud nebyla pozorována při rozmnožování, takže lze v budoucnu očekávat další překvapivá odhalení.

Citovaná a použitá literatura:

BONDOC, Karen Grace V., et al. Searching for a Mate: Pheromone-Directed Movement of the Benthic Diatom Seminavis robusta. Microbial ecology, 2016, 72.2: 287-294.
GUIRY, Michael D. How many species of algae are there?. Journal of phycology, 2012, 48.5: 1057-1063.
LAKATOS, Michael; LANGE‐BERTALOT, Horst; BÜDEL, Burkhard. Diatoms living inside the thallus of the green algal lichen Coenogonium linkii in neotropical lowland rain forests. Journal of phycology, 2004, 40.1: 70-73.
MACDONALD, John Denis. I. On the structure of the Diatomaceous frustule, and its genetic cycle. Journal of natural history, 1869, 3.13: 1-8.
MANN, David G.; VANORMELINGEN, Pieter. An inordinate fondness? The number, distributions, and origins of diatom species. Journal of eukaryotic microbiology, 2013, 60.4: 414-420.
MANN, David G., et al. Scaly incunabula, auxospore development, and girdle polymorphism in Sellaphora marvanii sp. nov.(Bacillariophyceae). Journal of phycology, 2011, 47.6: 1368-1378.
PFITZER, E. Über den Bau und die Zellteilung der Diatomeen. Botanische Zeitung, 1869, 27: 774-776.
POULÍČKOVÁ, A. Pedogamy in Neidium (Bacillariophyceae). Folia microbiologica, 2008, 53.2: 125-129.
POULÍČKOVÁ, Aloisie; MANN, David G. Autogamous auxosporulation in Pinnularia nodosa (Bacillariophyceae). Journal of phycology, 2008, 44.2: 350-363.
POULÍČKOVÁ, Aloisie, et al. Heterothallic auxosporulation, incunabula and perizonium in Pinnularia (Bacillariophyceae). European Journal of phycology, 2007, 42.4: 367-390.
POULÍČKOVÁ, Aloisie, et al. Repeated evolution of uniparental reproduction in Sellaphora (Bacillariophyceae). European Journal of phycology, 2015, 50.1: 62-79.
SATO, Shinya, et al. Novel sex cells and evidence for sex pheromones in diatoms. PloS one, 2011, 6.10: e26923.

Diatoms are widespread organisms living in rigid silica frustules and play a key role in both freshwater and marine ecosystems. They are considered to be powerful indicators for recent and past water quality and climate changes. Moreover, these diploid organisms have a unique life cycle consisting of vegetative division and sexual reproduction. Phylogenetically older centric diatoms are oogamous with motile spermatic cells. Reproduction of pennate diatoms is isogamous and shows high variation in many details. The majority of diatom genera have never been observed during reproduction, therefore, further discoveries can be expected.