Seznam oceněných citovaných článků:

ČAPEK, Petr, et al. Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology, 2016, 30.10: 1705-1713.
FOREJT, Michal, et al. Changes and continuity of wood-pastures in the lowland landscape in Czechia. Applied geography, 2017, 79: 235-244.
KALUSOVÁ, Veronika, et al. Alien species pool influences the level of habitat invasion in intercontinental exchange of alien plants. Global ecology and biogeography, 2014, 23.12: 1366-1375.
KOBRLOVÁ, Lucie, et al. Symphytum tuberosum complex in central Europe: cytogeography, morphology, ecology and taxonomy. Preslia, 2016, 88: 77-112.
KOBRLOVÁ, Lucie, et al. Rod Symphytum (kostival) v České republice. I. S. tuberosum agg. Zprávy České Botanické Společnosti, 2016, 51: 221-256.
KOLÁŘ, Filip, et al. Populations of Knautia in ecologically distinct refugia on the Hercynian massif belong to two endemic species. Preslia, 2015, 87: 363-386.
MALÍČEK, Jiří, STEINOVÁ, Jana. Rostliny a lišejníky acidofilních stepí ve středním Povltaví. České Botanické Společnosti, 2014, 49: 243–260.
VEJŘÍKOVÁ, Ivana, et al. Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific reports, 2016, 6: 39600.
WEISER, Martin; SMYČKA, Jan. A simple model for the influence of habitat resource availability on lateral clonal spread. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences, 2015, 282.1806: 20150327.