Na setkání, které se konalo ve středu 9. května 2018 v reprezentačních prostorách Akademie věd České republiky v pražské vile Lanna, za účasti řady představitelů Akademie věd ČR, členů redakční rady Živy, spolupracovníků časopisu a dalších významných hostů, udělily redakční rada a redakce časopisu ceny Živy autorům vybraných článků předchozího ročníku a cenu Antonína Friče, určenou osobnostem, které významným způsobem přispěly k rozvoji časopisu Živa na poli autorském, organizačním nebo popularizačním.

The authors of selected best contributions to Živa in 2017, together with one eminent personality connected with the journal, were awarded special prizes.