Článek se věnuje etymologické analýze českých názvů savců přejatých z jazyků původních obyvatel Ameriky. Druhý díl seriálu se zabývá jmény hlodavců, kopytníků a kytovců. Všímá si jak taxonomických vztahů mezi jednotlivými druhy savců, tak lingvistických, především etymologických vztahů mezi jejich názvy, rovněž hledá jejich původní významy a cesty, jimiž pronily do češtiny. Jako nejčastější zdroje výpůjček se jeví klasická tupíjština a jazyky severoamerické skupiny algonkinských kmenů.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article presents an etymological analysis of the Czech names of mammals, borrowed from the native languages of the Americas. The second volume is dedicated to the names of rodents, ungulates and ce­taceans, including the name of a breed of the domestic horse, Appaloosa, with an Amerindian origin. The analysis takes account both of taxonomic relationships between the mammalian species and the linguistic, primarily etymological, relationships between their names. The author searches for the original meanings of the names and reveals the ways these borrowings were introduced into the Czech language. The most frequent sources of the borrowings of Czech zoonyms in this volume are classical Tupi and Algonquinian languages.