Použitá a doporučená literatura:

ČERMÁK, František a kol. Slovník české frazeologie a idiomatiky, LEDA, Praha 2009
HUGO, Jan a kol. Slovník nespisovné češtiny, 3. vydání, Maxdorf 2009
MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015

Příruční slovník jazyka českého, Státní nakladatelství / SPN, Praha 1935–1957 (PSJČ)
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ)
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ)

Český národní korpus (https://kontext.korpus.cz/)