Jedná se o první část výsledků výzkumu kojení zeber v Zoo Dvůr Králové. Tato část se zabývá zejména důležitostí kojení z hlediska sociobiologie a konfliktem rodiče a potomka. Je rozebrán konflikt rodiče a potomka s možným různým přístupem obou stran vzhledem k pohlaví potomka. Mimoto obsahuje článek i základní popis kojení u zebry stepní (Equus quagga).

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This text presents the results of research into suckling behaviour in zebras kept at the Dvůr Králové Zoo. In behavioural ecology, suckling behaviour is an important tool for studying parent-offspring conflict theory. The variability in suckling behaviour based on the different sex of foals has been found. Hence various explanations of this variability are discussed. In addition, the description of suckling behaviour in the Plains Zebra (Equus quagga) is included.