V rámci pilotní studie byla stanovena koncentrace totálního herbicidu glyfosátu a jeho metabolitu kyseliny aminometylfosfonové (AMPA) v moči zajíce polního (Lepus europaeus) z oblasti Polabí, Českomoravské vysočiny a jižní Moravy. Zjištěné koncentrace byly v průměru řádově vyšší než v moči u lidské populace. Koncentrace klesaly od listopadu do konce prosince, což ukazuje na postupné metabolizování glyfosátu používaného během vegetační sezony v rámci různých agrotechnických postupů. Výsledky ukazují, že odbourávání látky v těle teplokrevných živočichů probíhá relativně pomalu, a během vegetační sezony je zřejmě ještě několikanásobně vyšší než v zimním období.

Použitá a citovaná literatura:
ACQUAVELLA, John F., et al. Glyphosate biomonitoring for farmers and their families: results from the Farm Family Exposure Study. Environmental Health Perspectives, 2004, 112.3: 321-326.
CONRAD, André, et al. Glyphosate in German adults–Time trend (2001 to 2015) of human exposure to a widely used herbicide. International journal of hygiene and environmental health, 2017, 220.1: 8-16.
CURWIN, Brian D., et al. Urinary pesticide concentrations among children, mothers and fathers living in farm and non-farm households in Iowa. The Annals of occupational hygiene, 2006, 51.1: 53-65.
HONEYCUTT, Zen; ROWLANDS, H. Glyphosate testing report: Findings in American mothers’ breast milk, urine and water. Unpublished report, dated, 2014, 7. [online: http://rounduprisks.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/Moms-Across-America-Glyphosate__Final__in_the_breast_milk_of_American_women_Draft6_.pdf]
HOPPE, Hans Wolfgang. Determination of glyphosate residues in human urine samples from 18 European countries. Medical laboratory Brehmen/Germany. MLHB-2013-06-06 of 12 July 2013. [online: https://www.foeeurope.org/sites/default/files/glyphosate_studyresults_june12.pdf]
HRUŠKA, Jakub. Zjištění koncentrací totálního herbicidu glyfosát v organismech zvířat zemědělské krajiny, 2017. [online: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/totalni_herbicid_glyfosfat/$FILE/OOOPK_Herbicid_glyfosat_v_organismech_20171023.pdf]
KRÜGER, Monika, et al. Detection of glyphosate residues in animals and humans. Journal of Environmental & Analytical Toxicology, 2014, 4.2: 1.
MARKARD, C. Ergebnisse der Vorstudie „HBM von Glyphosate. Federal Environmetal Agency (UBA), 2014.
MESNAGE, Robin, et al. Glyphosate exposure in a farmer’s family. Journal of environmental protection, 2012, 3.09: 1001-1003.
NIEMANN, Lars, et al. A critical review of glyphosate findings in human urine samples and comparison with the exposure of operators and consumers. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2015, 10.1: 3-12.
VANDENBERG, Laura N., et al. Is it time to reassess current safety standards for glyphosate-based herbicides?. J Epidemiol Community Health, 2017, 71.6: 613-618.

Internetové zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Glyfos%C3%A1t
http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid
http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2016_schvaleni-glyfosatu-bylo-prodlouzeno-o.html

The concentration of total herbicide gly­phosate and its metabolite aminomethyl­phosphonic acid (AMPA) were determined in the urine of the Brown Hare (Lepus europaeus) from the Elbe lowland, the Czech-Moravian Highlands and Southern Moravia. Observed concentrations were at a general order of magnitude higher than human urine concentrations. Glyphosate and AMPA concentrations declined from November to December. This suggests gradual and relatively slow metabolization of herbicide used previously for different operations during the vegetation season. Significantly higher concentrations might be expected during the harvest season.