Jihoamerické arowany (Osteoglossum) a australasijské baramundi (Scleropages) náleží k vyhledávaným a zároveň nejdražším akvarijním rybám na světě, to setká především některých barevných forem baramundi asijského. Iracionální víra východních národů, že vlastnictví této ryby přináší štěstí, zdraví a bohatství přivedlo tento druh na pokraj vyhubení a asijské formy jsou kriticky ohroženy, chovají se však v prosperující akvakultuře. Vysoké stupně ohrožení se však týkají i ostatních druhů. Vedle kořistnického lovu je to způsobeno jejich malým počtem potomstva, způsobem rozmnožování (jsou paternální tlamovci) a skutečností, že se jedná o vrcholové predátory žijícími v malých populačních hustotách. Článek také popisuje pochybnosti o počtu dosud taxonomicky známých druhů a ukazuje, že jejich druhová diversity je pravděpodobně vyšší.

Seznam použité literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

South American (Osteoglossum) and Australasian (Scleropages) arowanas are among the most popular and at the same time the most expensive ornamen­tal fishes in the world, especially some co­lour forms of the Asian Arowana (S. formosus). The irrational belief of eastern nations, that rearing this fish brings happiness, health and property, brought this species to the verge of extinction, and hence Asian forms are critically endangered. They are, however, a subject of prospering aquaculture. Other arowana species are also highly endangered. Besides drastic exploitation, the small number of progeny, the mode of parental care (paternal mouth brooders) and the fact, that they are top predators occurring in small population densities are among the main threat factors. The paper also descri­bes doubts about the number of taxonomically recognized arowana species and points out that species diversity is likely higher.