Použitá literatura:

MACHEK, Václav. Etymologický slovník jazyka českého, 2. vydání, NLN, Praha 1997.
NOVOTNÝ, Michal. Zákulisí slov 3, Motto, Praha 2006.
REJZEK, Jiří. Český etymologický slovník, 2. vyd. LEDA, Praha 2015.
Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost, Academia, Praha 1994 (SSČ).
Slovník spisovného jazyka českého, Nakladatelství ČSAV, Praha 1960–1971, 4 sv.; reedice Academia, Praha 1989, 8 sv. (SSJČ).
STYBLÍK, Vlastimil. Tajemství slov, SPN, Praha 2006.
ŠMILAUER, Vladimír. Výklady slov, Naše řeč, ročník 24 (1940), číslo 3, s. 84–89.

https://zahradkaruvrok.cz/2016/03/narcis-kytka-ktera-patri-k-velikonocnim-svatkum/