Barevná obrazová příloha k článku Epibionti aneb Život na životě – Živa 2018, 4: LXXXV–LXXXVIII

Termín epibiont označuje jakýkoli organismus, který dlouhodobě žije na povrchu jiného živého organismu. Hostitel epibionta bývá označován jako bazibiont (tedy žijící pod ním). Vzájemný vztah epibionta a bazibionta je dlouhodobý, někdy dokonce trvalý, a proto řadíme epibionty mezi symbiotické organismy. Epibióza je většinou fakultativní, pouze v menším procentu případů ji můžeme považovat za obligátní – pro epibionta životně nutnou. Článek pojednává o všudypřítomnosti a diverzitě epibiontů i škále jejich vzájemných vztahů s hostiteli.

The term epibiont is used to describe any organism that lives long-term on the surface of another living organism. The epibiont’s host is usually designated as a basibiont (i. e. living underneath). The mutual relationship between the epibiont and the basibiont is long-term and sometimes even permanent. Hence we classify epibionts among the symbiotic organisms. Epibiosis is for the most part optional, and only in a small percentage of cases can we con­sider it to be mandatory and vital for the survival of the epibiont. This article deals with the omnipresence and diversity of epibionts and the range of their mutual relations with the host.