Velká kotlina v Hrubém Jeseníku patří k lichenologicky a bryologicky nejatraktivnějším územím České republiky. Z Velké kotliny byly uváděny vzácné a zajímavé druhy lišejníků a mechorostů již v první polovině 19. stol. Zatímco pro zde rostoucí cévnaté rostliny byly už ve 20. stol. publikovány souborné seznamy, uváděny celkové počty druhů a hledány příčiny druhového bohatství, místní lišejníková a mechová flóra je systematicky zkoumána až od počátku 21. stol. Při hledání příčin bryologické a lichenologické unikátnosti Velké kotliny jsou odhalovány nové souvislosti, z nichž se mnohé ve florule cévnatých rostlin tak nápadně neprojevují. Že jde především o ekologické vazby na různorodé horniny, půdní a hydrologické poměry, jakož i působení sněhu a lavin, je zřejmé (viz také první tři díly seriálu).

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

With regard to lichens and bryophytes, Velká kotlina, the only glacial cirque in the Hrubý Jeseník Mountains, is one of the most attractive localities in Europe and the richest sites in the High Sudeten Mts. Data on the occurrence of lichens and bryophytes found in the Velká kotlina cirque from the first half of the 19th century up to the present are given. The main reasons for the species and biotope richness of the site are discussed, together with a description of the most significant biotopes, lichen and bryophyte species.