Článek se věnuje etymologické analýze českých názvů ptáků přejatých z jazyků původních obyvatel Ameriky. Všímá si jak taxonomických vztahů mezi jednotlivými druhy ptáků, tak lingvistických, především etymologických vztahů mezi jejich názvy, rovněž hledá jejich původní významy a cesty, jimiž pronily do češtiny. Jako nejčastější zdroje výpůjček se jeví klasická tupíjština (hlavně u ptáků z oblasti Amazonie) a jazyky Guaraniů, Tainů (u ptáků z karibské oblasti) a z jazyka nahuatl.

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This article provides an etymological analysis of Czech names of birds, borrowed from the native languages of the Americas. This volume focuses on the names of some bird species of the Americas. The analysis includes both their taxonomic re­lationships and the linguistic, mainly etymological, relationships between their na­mes. It also reflects differences between names in original languages and in Czech or scientific nomenclature. The author of this article searches for the original meanings of the names and reveals the ways these borrowings were implemented in the Czech language. The most frequent sources of the borrowings of Czech zoonyms are classical Tupi (especially for birds of the Amazon River basin), Guarani, Taino (for birds from the Caribbean) and Nahuatl.