Článek představuje téma studentské práce v rámci Středoškolské odborné činnosti a projektu Badatel na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem zkoumání byla reakce dvou odlišných genotypů rostlin rajčete (Solanum lycopersicum) na aplikovaný syntetický auxin 2,4-D v závislosti na světelném prostředí, ve kterém se rostliny nacházely. Byly prokázány výraznější stimulační účinky modrého světelného spektra než u spektra červeného.

Citovaná a použitá literatura:

EYER, Luděk, et al. 2, 4-D and IAA amino acid conjugates show distinct metabolism in Arabidopsis. PloS one, 2016, 11.7: e0159269.
KERCKHOFFS, L. H. J., et al. Molecular analysis of tri-mutant alleles in tomato indicates the
Tri locus is the gene encoding the apoprotein of phytochrome B1. Planta, 1996, 199.1: 152-157.
MURASHIGE, Toshio; SKOOG, Folke. A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia plantarum, 1962, 15.3: 473-497.

This article breaks down a scientific project of the secondary school student. The re­search was focused on the reaction of two different genotypes of the Tomato (Solanum lycopersicum) to applied synthetic auxin 2,4-D depending on the light condi­tions in which the plants grew. The results showed that blue light had more significant stimulating effects than red light.