Jde o druhou část článku představujícího výsledky výzkumu kojení zeber v Zoo Dvůr Králové. V této části jsou porovnány klíčové behaviorální parametry kojení (odmítání, délka, frekvence a ukončování) mezi třemi sledovanými druhy a navržena možná vysvětlení nalezených rozdílů. Zatímco odmítání a ukončování kojení klisnou bylo menší u dvou druhů žijících v polopouštních podmínkách (zebra Grévyho – Equus grevyi, zebra horská – E. zebra) než u druhu savanového (zebra stepní – E. quagga), tak délka a frekvence odrážela spíše rozdílnou sociální strukturu jednotlivých druhů zeber. 

Seznam použité a doporučené literatury najdete v pdf souboru ke stažení níže pod obrazovou galerií.

This text is the second part of the research on suckling behaviour in zebras kept at the Dvůr Králové Zoo. Four main behavioural parameters of suckling (suckling bout re­jection, duration, frequency and termination) are compared among the three studied species (Equus grevyi, E. quagga, E. zebra) and possible explanations are discussed. Whereas termination and rejection seem to be affected by ecological adaptations, the suckling bout duration and frequency reflect the social needs of the foal.