Národní park Amboseli je klenotem keňských národních parků, kde můžeme pozorovat velké množství slonů s nejúchvatnějším pozadím, které Afrika nabízí. Pohled na Kilimandžáro se stává podívanou zejména při úsvitu nebo při soumraku. Jedinečnost tohoto malého národního parku také zvýrazňuje zdejší ekosystém, snad na žádném jiném místě v Africe se tak zajímavě nekombinují vlivy topografické, hydrologické, geologické a kulturní. Vedle velmi početné populace slonů zde můžeme sledovat stáda pakoňů a zeber, hrochy, buvoly, gazely, lvy, hyeny a významné je i početně a druhově pestré zastoupení ptáků.

Amboseli National Park is the jewel among Kenya’s national parks, where we can see a large number of elephants with the most fascinating background Africa has to offer. The view of Kilimanjaro becomes a spectacular sight, especially at dawn or at dusk. The uniqueness of this small national park also highlights the local ecosystem, which combines topographical, hydrological, geological, and cultural influences. In addition to a very large population of elephants, we can see herds of wildebeests and zebras, hippopotamuses, buffaloes, gazelles, lions, hyenas, and also many species of birds.