Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica) je lesní i kulturní druh, stále málo poznaný ovocný strom, který měl zlatý věk v minulosti. Dnes znovu objevujeme jeho kvality a možnosti využití jako dlouhověkého, poměrně odolného stromu v krajině i v ovocnářství. V prvním dílu jsme odkrývali historii a rozšíření druhu (Živa 2018, 2: 76–78), v druhém pokračování se věnujeme jeho bionomii, růstu a stáří, genetice populací a nově také zapomenuté pomologii. Na stránkách www.treeforeurope.com je nově ke stažení anglická verze publikace Oskeruše – strom pro novou Evropu (2014), z níž vychází i tento článek.

Graf závislosti tloušťky kmene a věku oskeruše najdete v pdf souboru níže pod obrazovou galerií.

The Service Tree (Sorbus domestica), both forest and cultural species, is still a little-known fruit tree, which had its golden age in the past. Nowadays the opportunities for making use of this long-lived, fairly robust tree in the landscape and fruit farming is being rediscovered. The first part revealed the history and distribution of the species (Živa 2018, 2: 76–78). This second part of the series focuses on its bionomy, growth, age, population genetics and recently neglected pomology. An English version of our publi­cation The Service Tree – A Tree for a New Europe (2014), on which this article is based, is now available at www.treeforeurope.com.