Citovaná a použitá literatura:

ČERNÝ, Walter. Pět let biologické stanice ve státní přírodní rezervaci „Velký a Malý Tisý“. Ochrana přírody 1958, 13: 29.
FIGALA, Jaroslav, HANÁK, Vladimír. Hnízdění husy velké (Anser anser) v rezervaci „Velký Tisý“. Ochrana přírody 1957, 12: 174-177.
HANÁK, Vladimír. Ssavci státní přírodní rezervace „Velký a Malý Tisý“ v jižních Čechách. Ochrana přírody 1958, 13: 30-35.
HANÁK, Vladimír. K nálezům netopýra parkového (Pipistrellus nathusii KEYS. et BLAS. 1839) v ČSR. Časopis Národního muzea, odd. přírodních věd 1958, 127: 65-66.
HANÁK, Vladimír; JAHELKOVÁ, Helena; LUČAN, Radek K. Netopýři (Chiroptera) CHKO Třeboňsko. Bats of the Třeboňsko Protected Landscape Area (South Bohemia/. Vespertilio [Praha & Revúca], 2006, 9–10: 87–126.
HANÁK, Vladimír. Savci Třeboňska. Část I, II. Letouni (Chiroptera). Třeboňsko 1987/1988, 7: 5–9; 8: 5–6.
HANÁK, Vladimír. Savci Třeboňska. Část III. Hmyzožravci (Insectivora). Třeboňsko 1988, 8: 4-6.
HANÁK, Vladimír. Savci Třeboňska. Část IV. Hlodavci a zajíci (Rodentia, Lagomorpha). Třeboňsko 1989, 8: 6-9.
HANZÁK, Jan. První zpráva o činnosti ornitologické stanice na Velkém Tisém. Ochrana přírody 1954, 9: 257-260.
HANZÁK, Jan. Deset let Biologické stanice pro výzkum vodní zvěře v reservaci "Velký a Malý Tisý". Živa 1962, 4: 155-157.
JÁNSKÝ, Ladislav; HANÁK, Vladimír. Studien über Kleisäugerpopulationen in Südböhmen. II. Aktivität der Spitzmäuse unter natürlichen Bedingungen. Säugetierkunde Mitteilungen 1960, 8: 55-63.