Organismy, které dokážou svůj život, nebo alespoň jeho podstatnou část prožít na povrchu jiného živého organismu, označujeme obecně jako epibionty, a jejich četnost i rozmanitost nás dozajista překvapí (viz Živa 2018, 4: LXXXV–LXXXVIII). Tento článek se zabývá pouze nepatrným zlomkem organismů, kteří zvolili tuto životní strategii, a to nálevníky (Ciliophora, Peritrichia, Mobilida a Sessilida) obsazujícími místa na živých organismech, která bychom rozumem považovali pro život za málo vhodná, nebo dokonce zcela nevyhovující.

Citovaná a použitá literatura:

BICKEL, Samantha Lynn; TANG, Kam W.; GROSSART, Hans-Peter. Ciliate epibionts associated with crustacean zooplankton in German lakes: distribution, motility, and bacterivory. Frontiers in microbiology, 2012, 3: 243.
MATTHES, Dieter. Über die Kiemenfauna („Isopodobionte“) unserer Landasseln. Mikrokosmos, 1949, 38: 169-172.
MATTHES, Dieter. GUHL, Walter. Systematics, adaptations and room parasitism of operculariform epistylids living on hydrophilids. Archiv für Protistenkunde, 1975, 117: 110-186.
LOM, Jiří, et al. Protozoan parasites of fishes. In: Developments in aquaculture and fisheries science, Vol. 26. Elsevier Science Publishers, Amsterdam 1992.
NENNINGER, Ursula. Die Peritrichen der Umgebung von Erlangen. 1947. Zoologische Jahrbücher 1947 (77), 3/4: 169-266.
VÁVRA, Jiří. Epistylis helicostylum n. sp., a new peritrichous ciliate with an allometric stalk formation. The Journal of protozoology, 1962, 9.4: 469-473.
VÁVRA, Jiří. Studies on symphorious Ciliata Peritrichida. I. Epistylis anastatica (L.). Věstník Československé společnosti zoologické, 1963, 4: 243-249.

This article provides basic information on symphorious epizoic peritrichous cilia­tes (Ciliophora, Peritrichia, Mobilida and Sessilida) living on mobile aquatic invertebrates. It demonstrates that the movement of the host is essential for the survival of such epizoic ciliates and describes their reaction when the host is immobile.