Použitá a doporučená literatura:

KŘIVÁNEK, Jiří. Jelen sika japonský – plíživé nebezpečí genofondu jelena evropského. Myslivost 2010, 8: 12-15.
PERGL, Jan, SÁDLO, Jiří, PETRUSEK, Adam, PYŠEK, Petr. Seznam prioritních invazních druhů pro ČR. Ochrana přírody 2016, 2: 29-33
PLESNÍK, Jan. Evropská unie versus invazní nepůvodní druhy: pomůže nová legislativa? Živa 2017, 1: 19-21.
ŠÍMA, Jan. Legislativa v oblasti nepůvodních a invazních druhů a její změny. Fórum ochrany přírody 2017, 3: 14-18.