Biologické invaze bezesporu představují jeden z klíčových problémů globalizace biosféry. Významnou skupinou invazních organismů jsou patogeny. Některé se šíří přímo, jiné doprovázejí nepůvodní druhy rostlin a živočichů nebo se šíří společně se svými přenašeči.

Doporučená literatura a internetové odkazy:

VOTÝPKA, Jan, Iva KOLÁŘOVÁ a Petr HORÁK. O parazitech a lidech. V Praze: Stanislav Juhaňák - Triton, 2018. ISBN 978-80-7553-350-0.
SEDLÁK, Kamil; TOMŠÍČKOVÁ, Markéta. Nebezpečné infekce zvířat a člověka. Scientia, 2006.
https://najdipijaka.cz/
http://www.parazitologie.cz/

Biological invasions are undoubtedly one of the major issues of the globalising biosphere. An important part of invasive organisms are pathogens. While some of them are spreading directly into new geographic locations, others are following alien fauna and flora or spread together with their vectors.