Každý rostlinný druh je svým výskytem více či méně vázán na určité spektrum biotopů neboli přírodních stanovišť. Tyto vazby významně ovlivňují průběh a výsledek biologických invazí. V původním areálu, kde jsou druhy doma, předurčují biotopy jejich ekologické adaptace. Mnohé z těchto adaptací jsou v případě zavlečení druhů mimo původní areál klíčové pro úspěšné zdomácnění v tamních biotopech. Po zavlečení do druhotného areálu se každý druh šíří v biotopech, na které je adaptován. Ty jsou často podobné biotopům, na nichž druh rostl v původním areálu, ale mohou to být i biotopy zcela nové.

Použitá a citovaná literatura:

DAVIS, Mark A.; GRIME, J. Philip; THOMPSON, Ken. Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility. Journal of Ecology, 2000, 88.3: 528-534.
HEJDA, Martin, et al. Native‐range habitats of invasive plants: are they similar to invaded‐range habitats and do they differ according to the geographical direction of invasion? Diversity and Distributions, 2015, 21.3: 312-321.
CHYTRÝ, Milan, et al. Separating habitat invasibility by alien plants from the actual level of invasion. Ecology, 2008, 89.6: 1541-1553.
KALUSOVÁ, Veronika, et al. Naturalization of European plants on other continents: The role of donor habitats. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2017, 201705487.
PYŠEK, Petr, et al. The global invasion success of Central European plants is related to distribution characteristics in their native range and species traits. Diversity and Distributions, 2009, 15.5: 891-903.
SEASTEDT, Timothy R.; PYŠEK, Petr. Mechanisms of plant invasions of North American and European grasslands. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2011, 42: 133-153.
WAGNER, Viktoria, et al. Alien plant invasions in European woodlands. Diversity and Distributions, 2017, 23.9: 969-981.

Individual habitat types differ in their ability to provide and accept invasive species. Most often, successful invaders originate in and invade environments with high or fluctuating resource levels and with irregular disturbances, such as riparian or synanthropic habitats. In contrast, stressed habitats or habitats with low resource levels, such as bogs or alpine meadows, are neither the frequent sources nor recipients of invasive species.