Na našem území žije 89 druhů savců, z toho je 14 nepůvodních. Jen některé z nich však můžeme označit za invazní v pravém slova smyslu – s výrazným dopadem na původní druhy či přírodní prostředí. Jde např. o siku (Cervus nippon) nebo norka amerického (Neovison vison). Zároveň se „invazně“ znovu či nově šíří i původní druhy naší či evropské fauny – tedy druhy expanzivní (bobr evropský – Castor fiber, šakal obecný – Canis aureus).

There are 89 mammalian species in the Czech Republic, of which 14 are alien. However, only few species are invasive, e. g. Sika Deer (Cervus nippon) or American Mink (Neovison vison). They have distinct impact on native species and natural environments, which is also the case for some spreading (expansive) species belonging to our native European fauna (Eurasian Beaver – Castor fiber, Golden Jackal – Canis aureus).