Mykorhizní houby jsou v půdě v podstatě všudypřítomné, proto je nelze opomíjet ani při studiu rostlinných invazí. V tomto příspěvku na několika konkrétních případech popisuji invazní druhy, které by pouť do neznáma bez svých mutualistických vztahů nemohly zakončit úspěšně.

Použitá a citovaná literatura:

ČEPIČKA, Ivan; KOLÁŘ, Filip; SYNEK, Petr. Mutualismus, vzájemně prospěšná symbióza; Přípravný text – biologická olympiáda 2007-2008. Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 2007.
GRYNDLER, Milan, et al. Mykorhizní symbióza: o soužití hub s kořeny rostlin. Academia, 2004.
MARLER, Marilyn. Endomycorrhizal fungi enhance spotted knapweed (Centaurea maculosa) invasion in western Montana grasslands. 1997.
MITCHELL, Charles E., et al. Biotic interactions and plant invasions. Ecology letters, 2006, 9.6: 726-740.
PRINGLE, Anne, et al. Mycorrhizal symbioses and plant invasions. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics, 2009, 40: 699-715.
RICHARDSON, David M., et al. Plant invasions–the role of mutualisms. Biological Reviews, 2000, 75.1: 65-93.
ROTHERHAM, Ian Douglas. The ecology of Rhododendron ponticum L. with special reference to its competitive and invasive capabilities. 1983. PhD Thesis. University of Sheffield.
TEDERSOO, Leho, et al. Global diversity and geography of soil fungi. science, 2014, 346.6213: 1256688.

Mycorrhizal fungi are ubiquitous in the soil environment, so they cannot be ignored when plant invasions are studied. This paper presents few cases of invasive species which would not be able to make their journey into the unknown without their mutualistic relationships.