Jednou z hlavních vlastností cévnatých rostlin, která je odlišuje např. od většiny obratlovců, je časté mezidruhové křížení (hybridizace), často spojené s poly­ploidizací. Známe množství případů, kdy se hybridizace a následné polyploidizace účastnily zavlečené druhy alespoň jako jeden z rodičů (např. v rodech kozí brada – Tragopogon, trávy z rodu Spartina). Časté hybridizace zavlečených druhů se nevyhnuly ani České republice. A rizika spojená s mezidruhovým křížením se projevují i při pěstování geneticky modifikovaných a energetických plodin.

This paper shows the participation of invasive plants in hybridization events throughout the world (e. g. Tragopogon and Spartina), as well as in the Czech Republic. The most studied genera in this country are Reynoutria and Epilobium. Hybridization is the main risk during the introduction of genetically modified plants, as well as the cultivation of different species as biomass for energy production.