Ambrozie peřenolistá (Ambrosia artemisiifolia), invazní druh české flóry známý především díky produkci vysoce alergenního pylu, bude velmi pravděpodobně jednou z rostlin, které se budou následkem klimatické změny nadále šířit. Teplota však není jediným faktorem, který může mít na její šíření vliv. Náš výzkum ukázal na důležitost dalších, vesměs antropogenních, charakteristik prostředí.

Použitá a citovaná literatura:

CHAPMAN, Daniel S., et al. Phenology predicts the native and invasive range limits of common ragweed. Global Change Biology, 2014, 20.1: 192-202.
CUNZE, Sarah; LEIBLEIN, Marion Carmen; TACKENBERG, Oliver. Range expansion of Ambrosia artemisiifolia in Europe is promoted by climate change. ISRN Ecology, 2013, 2013.
LEIBLEIN‐WILD, Marion Carmen, et al. Modelling the potential distribution, net primary production and phenology of common ragweed with a physiological model. Journal of biogeography, 2016, 43.3: 544-554.
MANG, Thomas, et al. Climate warming drives invasion history of Ambrosia artemisiifolia in central Europe. PRESLIA, 2018, 90.1: 59-81.
RICHTER, Robert, et al. Spread of invasive ragweed: climate change, management and how to reduce allergy costs. Journal of Applied Ecology, 2013, 50.6: 1422-1430.
SKÁLOVÁ, Hana, et al. Effect of temperature and nutrients on the growth and development of seedlings of an invasive plant. AoB Plants, 2015, 7: plv044.
SKÁLOVÁ, Hana, et al. Ambrosia artemisiifolia in the Czech Republic: history of invasion, current distribution and prediction of future spread. Preslia, 2017, 89.1: 1-16.
STORKEY, Jonathan, et al. A process-based approach to predicting the effect of climate change on the distribution of an invasive allergenic plant in Europe. PloS one, 2014, 9.2: e88156.

The Common Ragweed (Ambrosia artemisiifolia), an invasive species in the Czech Republic, is well-known mainly due to production of highly allergenic pollen. As a termophilous species it is supposed to be supported by ongoing climate change. However, temperature is not the only factor shaping its spread. Our results revealed also the importance of some other, mainly anthropogenic, factors.