Druhy rodu Corbicula jsou menší mlži s velikostí lastur obvykle do 4 cm, se silnostěnnými a v různé míře žebernatými lasturami. Původní jsou v Asii (včetně Středního východu), Africe a Austrálii. V předchozích interglaciálech se však tento rod vyskytoval i na území Evropy. Kulinářská obliba stojí zřejmě i za invazí korbikuly asijské (C. fluminea) do Severní Ameriky. Ze Severní Ameriky se pak lodní dopravou rozšířila do Evropy, kde byl tento druh poprvé za­znamenán na začátku 80. let 20. stol. ve Francii, v Portugalsku a Německu. Velmi rychle se rozšířil a v současné době patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy. Na území ČR se korbikula asijská do­stala Labem z Německa a byla poprvé zjištěna v r. 1999. Druh postupně expandoval Labem proti proudu do středních Čech. Kromě této řeky postupně osídluje některé přítoky, jako jsou Vltava nebo Ohře.

The Asian Clam (Corbicula fluminea, Corbiculidae) is native to the south-eastern part of Asia. Recently this species has been one of the most invasive molluscs, which spreads and inhabits new sites very quickly. This species was introduced to Europe from North America after 1980. In the Czech Republic the first specimens were found in the Elbe on the Czech-German border in 1999. Recently this species has been known from the Elbe, Vltava and Ohře Rivers and their several tributaries.