Křižák pruhovaný (Argiope bruennichi) je expanzivní pavouk obývající dnes prakticky celou Evropu. Jeho současné rozšíření je dáno postglaciálním šířením populací z několika směrů, které se ve 20. století setkaly a hybridizovaly ve střední Evropě. Naše území křižáci kolonizovali pravděpodobně nezávisle na sobě z několika směrů a šíření nijak nesouvisí s jejich historickým výskytem na jižní Moravě.

Seznam použité a doporučené literatury je v pdf příloze pod obrazovou galerií.

The Wasp Spider (Argiope bruennichi) is an expansive species occurring throughout Europe. Its current distribution in Europe originates from several postglacial lineages that met in Central Europe in the 20th century. The area of our country was colonised probably from more sites independently and the current distribution does not correspond to the historical occurrence of the wasp spider in the southernmost part of the Czech Republic.