V publikaci Mlíkovský a Stýblo (2006) je zpracován výskyt nepůvodních octomilek – Drosophila melanogaster, D. simulans, D. immigrans, D. busckii, D. hydei, D. repleta, D. virilis a Chymomyza amoena – na našem území. V r. 2013 byla u nás poprvé nalezena (v pražském skleníku) D. tripunctata, která se v původním americkém areálu šíří na sever až do Kanady. Přestože má tento druh značný potenciál šíření, byl zatím zjištěn (v r. 2015) jen nárůst populace na stejné lokalitě. V r. 2014 byla u nás poprvé zjištěna octomilka japonská (D. suzukii), známá i z Ameriky jako Dragon Fruitfly; nyní už je zde všude hojná. Její samice dokáže na rozdíl od výše uvedených druhů kladélkem narušit povrch ovoce s jemnou slupkou, zejména peckovin, bobulovin, jahod atd. Tím se šíří zárodky kvašení a spolu s žírem larev tak vznikají značné škody na úrodě (u nás nejsou vyčísleny, ale ze světa se uvádějí až desítky procent ztráty produkce). Autor děkuje za připomínky Ing. Tomáši Růžičkovi z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Seznam citované literatury i s odkazy je v pdf příloze pod obrazovou galerií.

In the paper Mlíkovský and Stýblo (2006), aspects of the occurrence of introduced drosophilids – Drosophila melanogaster, D. simulans, D. immigrans, D. busckii, D. hydei, D. repleta, D. virilis and Chymomyza amoena – in the territory of the Czech Republic are discussed. In 2013, D. tripunctata was recorded there for the first time (in Prague, in a greenhouse). The area of its original distribution in America expanded recently up to Canada, so that it may also expand there, although only an increase of population size in the same site was recorded in 2015. D. suzukii, a species of Asian origin also known in America as the Dragon Fruitfly, has been found in the Czech Republic for the first time in 2014; now it is common here. In contrast to all the above-mentioned species, its female is able to pierce the soft skin of fruit (mainly stone fruits, berries including strawberries etc.) with its ovipositor. This facilitates the spread of fermentation germs, together with direct feeding by larvae causing considerable loss of harvest (locally not quantified, but loss of double-figure percentages of production has been reported from various countries).