Článek shrnuje hlavní způsoby, jak se na území České republiky dostávají nepůvodní druhy vodních bezobratlých. Pozornost je věnována zejména Labi jakožto hlavnímu invaznímu koridoru, a druhům, jež se proti jeho proudu šíří. Dále jsou představeni vybraní zástupci, kteří kolonizovali naše vody v posledních letech. Mezi ně patří i netradiční taxony běžné převážně v mořském prostředí, jako jsou mechovnatci nebo mnohoštětinatí červi.

Citovaná literatura:

BIJ DE VAATE, Abraham, et al. Geographical patterns in range extension of Ponto-Caspian macroinvertebrate species in Europe. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 2002, 59.7: 1159-1174.

This paper summarises the main introduction pathways of aquatic invertebrates to the territory of the Czech Republic, with a particular focus on the Elbe as the key invasion corridor and species that spread along it. We present selected taxa that colonised the country waters in recent years, including representatives of unusual, primarily marine groups such as Entoprocta of polychaete worms.