Od konce 19. stol. se v naší volné přírodě objevilo 23 nezvaných přistěhovalců z řad mlžů a plžů. Nepřišli díky vítačům ani sluníčkářům, přesto se dvanácti z nich u nás velmi zalíbilo.

Použitá a citovaná literatura:

HORSÁK, Michal, et al. Check-list and distribution maps of the molluscs of the Czech and Slovak Republics. Retrieved December, 2016, 12: 2016. Online at . Checklist updated at 7-March-2018, maps updated at 7-March-2018.
LORENCOVÁ, Erika, et al. Invasion of freshwater molluscs in the Czech Republic: time course and environmental predictors. Malacologia, 2015, 59.1: 105-120.
PELTANOVÁ, Alena, et al. A fast snail’s pace: colonization of Central Europe by Mediterranean gastropods. Biological Invasions, 2012, 14.4: 759-764.

Since the end of the 19th century, 23 alien species of clams and snails have appeared in the outdoors of the Czech Republic. Neither welcomers nor do-gooders invited them, though 12 of them have become well-established here.