Invaze rákosu obecného (Phragmites australis) je zajímavá ze dvou důvodů – v Severní Americe, kde se vyskytují jako původní, tak z Evropy zavlečené populace, umožňuje studovat invazi na úrovni jednotlivých genotypů. Druhým poměrně unikátním rysem této invaze je, že invazní populace mají ve srovnání s původními menší obsah jaderné DNA, což vede k urychlení některých biologických procesů podporujících invazi.

Použitá a citovaná literatura:

PACKER, Jasmin G., et al. Biological flora of the British isles: Phragmites australis. Journal of Ecology, 2017, 105.4: 1123-1162.
PYŠEK, Petr, et al. Small genome separates native and invasive populations in an ecologically important cosmopolitan grass. Ecology, 2018, 99.1: 79-90.
SALTONSTALL, Kristin. Cryptic invasion by a non-native genotype of the common reed, Phragmites australis, into North America. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2002, 99.4: 2445-2449.
SUDA, Jan, et al. The hidden side of plant invasions: the role of genome size. New Phytologist, 2015, 205.3: 994-1007.

The Common Reed (Phragmites australis) invasion is unique for two reasons. First, in North America where the invasive population introduced from Europe suppresses native resident populations that are less competitive, and the second feature is that invasive populations have significantly a smaller genome than native ones, which provides them with an advantage via the acceleration of physiological processes determined by this trait.